Hur har ni tagit tillgänglighet i beaktande inom eran organisation?

Riesa Consultative Ab är ett företag inom tjänstedesign som fokuserar på främjandet av tillgänglighet och jämställdhet. Vi vill lyfta fram det gömda potentialet inom funktionsnedsatta och göra världens största minoritet till en synlig del av samhället. För oss är tillgänglighet grunden till allt.

Esteettömästi tiloihin

Esteettömästi tiloihin -paketin avulla parannat tilojesi fyysistä eli rakennettua esteettömyyttä. Selvitämme tilojen tämänhetkisen esteettömyyden tason ja annamme ratkaisuehdotukset esteettömyyden parantamiseksi. Annamme myös suositukset, kuinka tilojen esteettömyystiedot tulee päivittää, jotta tulevat asiakkaasi voivat varmistua tilojen esteettömyyden tasosta ja soveltuvuudesta juuri heidän tarpeisiinsa.

Palvelu sisältää:
• Tilan/tilojen esteettömyyskartoituksen kehittämisehdotuksineen
• Tilan esteettömyystietojen päivitysehdotukset

Esteettömästi töihin

Esteettömästi töihin -paketin avulla varmistat, että työpaikka ja rekrytointi ovat yhdenvertaisia. Paketin avulla juuri oikeat osaajat pystyvät työllistymään organisaatioosi toimintakyvystään riippumatta. Selvitämme tilojesi tämänhetkisen esteettömyyden tason ja annamme ratkaisuehdotukset esteettömyyden parantamiseksi. Näin varmistut siitä, että vammainen henkilö voi työskennellä tiloissa itsenäisesti. Lisäksi tuemme palkkatuen ja työympäristön muokkaamiseen tarkoitettujen tukien hakemisessa. Palkkatuki kattaa määräajaksi osan vammaisen henkilön palkasta (kuntakohtaisesti jopa kokonaan), kun taas työolosuhteiden järjestelytuella voit kattaa osan tilojen muokkaamisen tai välineiden hankkimisen kustannuksista.

Palvelu sisältää:
• Tilan/tilojen esteettömyyskartoituksen kehittämisehdotuksineen
• Rekrytointikäytäntöjen esteettömyyden
• Palkkatuen hakemisessa tukemisen vammaisen henkilön palkkaamiseksi
• Työolosuhteiden järjestelytuen hakemisessa tukemisen

Esteetön palvelu

Esteetön palvelu -paketin avulla varmistat täysivaltaisen ja yhdenvertaisen asiakaskokemuksen kaikille palveluiden käyttäjille. Selvitämme tilojen tämänhetkisen esteettömyyden tason ja annamme ratkaisuehdotukset esteettömyyden parantamiseksi. Annamme myös suositukset, kuinka tilojen esteettömyystiedot tulee päivittää, jotta tulevat asiakkaasi voivat varmistua tilojen esteettömyydestä ja soveltuvuudesta juuri heidän tarpeisiinsa. Viimeisen silauksen esteettömälle asiakaskokemukselle saat, kun koulutamme henkilökuntasi esteettömään kohtaamiseen. Koulutuksen avulla henkilökuntasi osaa kohdata esteettömien palveluiden käyttäjät. Näin henkilökuntasi voi keskittyä täysin ammattimaisen palvelun tarjoamiseen.

Palvelu sisältää:
• Tilan/tilojen esteettömyyskartoituksen kehittämisehdotuksineen
• Tilan/tilojen esteettömyystietojen päivitysehdotukset
• Henkilökunnan esteettömän kohtaamisen koulutuksen

Esteetön viestintä

Esteetön viestintä -paketin avulla tiedät, kuinka tilojen esteettömyystiedot tulee päivittää, jotta tulevat asiakkaasi voivat varmistua tilojen esteettömyyden tasosta ja soveltuvuudesta juuri heidän tarpeisiinsa. Kerromme myös, kuinka esteettömyydestä tulee viestiä sisäisesti ja ulkoisesti monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden varmistamiseksi ja näkyväksi tekemiseksi. Esteettömyyden viestiminen sisäisesti auttaa koko organisaatiota sisäistämään esteettömyyden merkityksen. Esteettömyyden huomioiminen markkinoinnissa taas tuo palvelusi laajemman joukon piiriin.

Palvelu sisältää:
• Tilan/tilojen esteettömyystietojen päivitysehdotukset
• Esteettömyyden sisäisen ja ulkoisen viestinnän tukemisen

Yhdenvertaisuus- suunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelma -paketin avulla käymme läpi yrityksen tai julkisen sektorin toimijan yhdenvertaisuussuunnitelman vammaisuuden ja esteettömyyden osalta. Autamme löytämään sellaisia konkreettisesti mitattavia ja helposti toteutettavia toimia, joilla yhdenvertaisuutta voi näiden teemojen osalta edistää. Tuemme myös sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä toimien läpiviemiseksi ja näkyviksi tekemiseksi.

Palvelu sisältää:
• Yhdenvertaisuussuunnitelman vammaisuus- ja esteettömyysosioiden laatimisen
• Viestinnän tuen toimien läpiviemiseksi ja jalkauttamiseksi

Autamme mielellämme myös missä tahansa muussa esteettömyysasiassa! Ota yhteyttä!

Riesa personal

Våren 2018 funderade Anni och Atso på varför tillgänglighet och även där igenom bemötandet av funktionsnedsatta är så svårt för många. De bestämde sig för att saken måste ändras. Det fanns inga färdiga kanaler för att kunna genomföra detta, så de måste skapa en själva. De behövde även flera som delade samma passion för ämnet, så Joel och Mika tillslöt sig till teamet. Det var så Riesa blev till.

Vårt mål är att skapa ett samhälle var det inte är ett tvång att ta funktionsnedsatta i beaktande, utan en möjlighet. Vi utbildar olika samhälleliga aktörer att bemöta funktionsnedsatta och inse värdet i dessa bemötanden.

Värden

För oss är värden inte bara vackra ord, utan de definierar verkligen all våran verksamhet.

Förändring

För oss är problem möjligheter att skapa nya kreativa lösningar. Revolutionen inom tillgänglighet börjar med oss.

Kärlek

Vi håller kärleken i tankarna med allt vi gör. Riesa uppskattar.

Fräschhet

Vi, tillgänglighet, rättframhet och avslappnadhet - ett vinnande koncept.

Tillsammans gör vi väldren tillgänglig!

Kontakta oss:

riesa@riesa.io
+35845 217 4936

Riesa Consultative Oy
FO-nummer: 2961621-2