Työnantajilla voi yhä olla epäileviä asenteita ja ennakkoluuloja, mitä tulee vammaisten henkilöiden rekrytointiin. Näiden asenteiden vuoksi vammaiset henkilöt voivat kokea, ettei työhakemuksessa vammaisuutta kannata edes mainita, mikäli mielii työhaastatteluun. Mutta kun työpaikkailmoituksista uupuvat lähes aina esteettömyystiedot, on yhteyttä ennakkoon asian tiimoilta kuitenkin pakko ottaa. 

Yksinkertaisten esteettömyystietojen kuvailu työpaikkailmoituksissa olisi viesti siitä, että työmarkkinoille halutaan kaikki osaajat mahdollisista toimintarajoitteista riippumatta. Esteettömyyden nykytilan tekeminen näkyväksi lisää myös tahtoa ja ymmärrystä sen kehittämiseksi. Tulevaisuuden työelämällä ei ole varaa jättää ketään ulkopuolelle.  

Vammaiset henkilöt eivät ole vain palveluiden kohteita, vaan työntekijöitä, opiskelijoita ja kansalaisia siinä missä muutkin.

Mietitäänpä esimerkiksi juuri työympäristöjen esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Toimiva ympäristö hyödyttää kaikkia: sähköisesti avautuvat ovet, hyvä akustiikka, automaattisesti syttyvät ja sammuvat valot tai vaikkapa sähkösäädettävät pöydät tekevät työarjesta sujuvaa riippumatta työntekijöiden yksilöllisistä ominaisuuksista tai tilapäisistä toimintakyvyn muutoksista. Läppäriä ja kahvikuppia on sujuvampi kantaa käytävillä, kun ei tarvitse avata painavia ovia. Jalkansa loukanneen työntekijän on helpompi palata esteettömään toimistoon. Mutta vammaisten henkilöiden kohdalla nämä tekijät todella määrittävät heidän mahdollisuutensa toimia tiloissa ylipäätään.  

Työympäristöjen esteettömyyden ja yhdenvertaisten rekrytointikäytäntöjen kehittämiseen todella kannattaa panostaa. Tilastokeskuksen mukaan nimittäin noin 1,9 miljoonalla suomalaisella, eli yli puolella työikäisistä, on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 arvioi, että tämä sairaus tai vamma vaikuttaa heidän työhönsä tai työmahdollisuuksiinsa. Esteettömyyden nykytilan, tarvittavien muutosten tai yrityksen omien käytäntöjen arvioiminen voi tuntua haastavalta, mutta siihen on saatavilla apua. Asiantuntijoiden avulla voidaan varmistaa, että yrityksen tai organisaation työkulttuuri ja –ympäristö eivät jätä todellisia osaajia ulkopuolelle. 

 

Anni Kyröläinen