Digitaalinen maailma on kehittynyt hurjaa vauhtia viimeisen vuosikymmenen aikana, eikä kasvulle näy loppua. Päinvastoin: olemme viettäneet yhä enemmän aikaa näyttöpäätteen ääressä korona-aikana. Digitaalisuuden kasvun ohella myös saavutettavuuden merkitys on kasvanut.

Euroopan parlamentti julkaisi saavutettavuusdirektiivin lokakuussa 2016. EU:n saavutettavuusdirektiivi velvoittaa julkishallinnon toimijat ottamaan kaikki käyttäjät huomioon verkkopalveluissaan. Saavutettavuusdirektiivi ei velvoita yksityisiä toimijoita yhtä sitovasti. On kuitenkin suositeltavaa, että myös yksityiset toimijat tekevät digitaalisista palveluistaan saavutettavia. Saavutettavuusdirektiivin julkistuksen jälkeen saavutettavuus onkin ollut enenevissä määrin kasvava trendi.

Saavutettavuus on hyvä alku matkalla maailmaan, jossa toteutuvat yhdenvertaiset mahdollisuudet ja palvelut kaikille. Digitaalinen maailma on verrattain uusi. Se kasvoi vähitellen 2000-luvun alkua kohti. Tämän jälkeen kasvu räjähti eksponentiaalisesti. Tänä päivänä digitaalinen ja analoginen maailma ovat sulautuneet erottamattomasti toisiinsa. Tämä mahdollistaa sellaisten uusien ja innovatiivisten palveluiden luomisen, jotka voivat skaalautua globaalisti salamannopeasti.

On kuitenkin huomioitava, että digitaalisen maailman saavutettavuus tarvitsee toimivaa fyysisen maailman esteettömyyttä rinnalleen, jotta yhdenvertaisuus voisi toteutua aidosti ja kokonaisvaltaisesti. On korkea aika kiinnittää digitaalisen saavutettavuuden ohella huomiota esteettömyyden kokonaisvaltaiseen ja käyttäjälähtöiseen kehittämiseen.

Vaikka digitaaliset ratkaisut voivat edistää esteettömyyden toteutumista, esteettömyyden haasteita ei voida kokonaan ratkaista digitaalisin keinoin.

Toimivakaan kännykkäsovellus ei auta siinä tilanteessa, kun ravintola on toisessa kerroksessa ja rakennuksessa ei ole hissiä. Ruokaa voi tilata kotiin, mutta se ei tee ravintolakokemuksesta esteetöntä tai mahdollista kaikille.

Aidosti toimivassa yhdenvertaisessa ympäristössä saavutettavuus ja esteettömyys toimivat saumattomasti yhdessä luoden ympäristön, jossa kaikki pystyvät toimimaan omatoimisesti ja tasavertaisesti. Ilman tätä osa ihmisistä jää yhteiskunnasta syrjään. Yhdenvertainen yhteiskunta on aidosti vapaa yhteiskunta kaikille.

Esteettömyyden aito toteuttaminen voi tuntua haasteelliselta, ajoittain jopa riesalta. Tämä on ymmärrettävää, sillä tarpeiden kirjo on suuri, eikä tähän pulmaan ole vielä olemassa yhtä standardoitua ja skaalautuvaa ratkaisua. Esteettömyyteen liittyviin haasteisiin on kuitenkin saatavilla tukea. Esteettömyysasiantuntijoiden avulla voidaan rakentaa yhteiskuntaa, joka on aidosti vapaa kaikille.

 

Joel Hentunen