Nykypäivänä asioiden mittaaminen on luonnollinen osa yhteiskuntaamme. Pelkästään kaupassa asioidessamme meitä usein pyydetään antamaan arvio palvelusta, jotta palvelun tasoa voidaan mitata. On kuitenkin olemassa yksi hyvin keskeinen osa-alue, jota ei tällä hetkellä mitata. Nimittäin esteettömyys.

Jotta asiasta tulisi hieman konkreettisempi, niin haluan haastaa sinut ajatusleikkiin. Kuvittele kaksi kiinteistöä, jotka ovat keskenään identtisiä. Nimetään nämä kiinteistöt kiinteistöksi A ja kiinteistöksi B. Sekä kiinteistöön A että kiinteistöön B on esteetön kulku, toisin sanoen liikuntavammaiset henkilöt pääsevät itsenäisesti kiinteistöihin sisään. Sisätilojen osalta kiinteistössä A ei ole huomioitu liikuntavammaisia henkilöitä, kun taas kiinteistössä B heidän tarpeisiinsa on kiinnitetty huomiota ovien ollessa automaattiovia ja valaistuksen automaattinen.

Tässä kohtaa olet varmasti yhtä mieltä kanssani, että kiinteistö B on esteettömämpi näistä kahdesta. Haluan kuitenkin esittää kysymyksen. Mikä on esteettömyyden taso kiinteistö B ja kiinteistössä A? Todella vaikea kysymys vastattavaksi, eikö olekin.

Haluammekin tarjota kiinteistön omistajille työkalun, jonka avulla esteettömyyden johtaminen on helppoa.

Me Riesassa olemme päättäneet luoda vastauksen tähän kysymykseen. Meidän tavoitteenamme on yhteismitallistaa esteettömyys, ja sitä kautta tehdä esteettömyydestä helpommin lähestyttävää. Me uskomme vakaasti, että kun esteettömyys on helpommin ymmärrettävä käsitteenä ja asiain tilana, niin esteettömyys tulee lisääntymään. No, kuinka aiomme sen tehdä? Vastauksemme on Riesan esteettömyysindeksi!

Esteettömyysindeksi kertoo nimensä mukaisesti yhdellä lukuarvolla mikä kiinteistön esteettömyyden taso on mittaushetkellä asteikolla 0–100. Näin indeksin avulla kiinteistöjen omistajat pystyvät todentamaan eri kiinteistöjen esteettömyyden tason. Luonnollisesti yksittäinen numero ei avaa kohteen esteettömyyttä täysin, minkä takia kerromme myös millä tasolla eri osa-alueiden, kuten ulkoalueiden tai kulkemisen esteettömyys on, ja mitä asioita tulisi parantaa esteettömyyden osalta. Haluammekin tarjota kiinteistön omistajille työkalun, jonka avulla esteettömyyden johtaminen on helppoa.

Vaikka matka valmiiseen ratkaisuun tulee olemaan pitkä, ja mahdollisesti kivikkoinenkin, niin uskomme vakaasti, että esteettömyysindeksi tulee olemaan keskeinen osa esteettömyyskeskustelua ja esteettömyyden johtamista tulevaisuudessa. Toivottavasti jo tämän vuoden loppupuolella voimme todeta, että vastaus yllä esitettyyn kysymykseen olisi näin yksinkertainen: kiinteistö B:n indeksi on 70 ja kiinteistö A:n 35.

 

Mika Borg