We held a an accessibility training for city of Tampere’s street planning division. The theme of the training was accessibility in physical environment and the moving in the city environment for people who need accessibility.

“Riesan kouluttajat kuvailivat asiantuntevasti ja havainnollisesti fyysisen ympäristön ratkaisujen vaikutuksia käytännön arkeen. Suunnitteluohjeiden taustalla olevat tarpeet muuttuivat koulutuksessa eläväksi.

Koulutus onnistui jopa yli odotusten.

Riesa osoittautui joustavaksi ja asiantuntevaksi yhteistyökumppaniksi, joka pystyi ideoimaan juuri tarpeisiimme sopivaa sisältöä koulutukseen.”

Katja Seimelä
Liikenneinsinööri, Liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikkö

Tampere