Toteutimme esteettömyyskartoituksen ACREn A Grid -tilakokonaisuuteen. Kartoituksessa selvitettiin tilojen nykyinen esteettömyyden taso sekä annettiin muutosehdotukset esteettömyyden parantamiseksi.

”Riesan esteettömyyskartoitus oli monipuolinen ja kattava. Esteettömyysraportissa avataan tarkasteltavana olevan kohteen esteettömyyden nykytilaa ja käydään rakennuksen lähialuetta ja tiloja läpi kohta kohdalta ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Kartoituksen kautta saa selkeän kokonaiskuvan ja konkreettisia ehdotuksia siitä, miten esteettömyyttä voisi parantaa ympäristön, kulkemisen ja palveluiden saavutettavuuden kannalta parhaalla tavalla.

[Riesa on] ammattitaitoinen, osaava, monipuolinen ja huolellinen.”

Sari Dhima
Head of Workplace Development

ACRE

A Grid