Toteutimme esteettömyyskartoituksen Espoon Urheilupuiston nurmikentän tapahtumaympäristöön. Kartoituksessa selvitettiin tilojen nykyinen esteettömyyden taso sekä annettiin muutosehdotukset esteettömyyden parantamiseksi. Laadimme toimintaohjeistuksen vammaisten henkilöiden huomioimisesta erilaisissa yleisötapahtumissa palvelupolun kaikissa vaiheissa. Koulutimme asiakaspalveluhenkilöstön kohtaamaan liikuntarajoitteiset asiakkaat.

”Riesa paneutui esteettömyysratkaisun toteuttamiseen todella suurella ammattiosaamisella, ajatuksella ja taidolla. Saimme palvelulta enemmän, kuin odotimme. Käytännönläheiset ohjeet ja koulutukset mahdollistavat esteettömyyden aidon toteutumisen ottelutapahtumissamme. Koulutus tarjosi koulutetuille työkalut moninaisten asiakkaiden kohtaamiseen ja esteettömään palveluun. Tämä tuki tavoitettamme järjestää ottelutapahtumia, joissa jokaisen on helppo käydä.

Esport Honka suosittelee Riesan ammattitaitoisia esteettömyysratkaisuja vilpittömästi. Erityisesti suosittelemme Riesaa niille palveluyrityksille, jotka eivät heti kokisikaan kaipaavansa esteettömyyskonsultointia. Riesa Oy:n kanssa käydyt keskustelut ja koulutukset toivat aivan uuden näkökulman siihen, miten itseasiassa ihan pienillä asioilla saadaan tehtyä esteettömyyttä tukevia toimenpiteitä. Meillä olisi jäänyt moni asia huomiotta siksi, ettemme ymmärtäneet mitä esteettömyys käytännössä tarkoittaa.”

Nuppu Böhmig
Viestintä ja tapahtumat

Esport Honka