Toteutimme esteettömyyskartoituksen Elon pääkonttorille. Kartoituksessa selvitettiin tilojen nykyinen esteettömyyden taso sekä annettiin muutosehdotukset esteettömyyden parantamiseksi..

”Ammattitaitoinen esteettömyyskartoitus. Selkeät ja käytännönläheiset muutosehdotukset, joita meidän on helppo lähteä toteuttamaan.

[Riesa on] positiivinen ja joustava yhteistyökumppani. Ammattitaitoinen, käytännönläheinen.”

Marketta Ekholm

Henkilöstöpäällikkö