Koulutimme Helsingin kaupungin kirjastopalveluiden henkilökuntaa kohtamaan liikuntarajoitteiset asiakkaat, ja tarkastelemaan kirjastojensa esteetöntä palvelupolkua. Koulutukseen osallistuvat saivat avaimia omien kirjastojensa esteettömyyden parantamiseen niin asiakkaiden kuin työympäristönkin kannalta.

”Riesan koulutuksen myötä minulle avautui uusi ja mielenkiintoinen näkökulma moniin asioihin. Koulutus ylitti odotukset.

Yhteistyökumppanina Riesa on ammattitaitoinen, joustava ja hyvällä tavalla rajoja rikkova (ajatusten tasolla).”

Jyrki Tirronen
Kirjastonjohtaja, Kontulan kirjasto

Helsingin kirjastopalvelut