Toteutimme esteettömyyskartoituksen HYY:n vuokratiloihin (4 kpl). Kartoituksessa selvitettiin tilojen nykyinen esteettömyyden taso sekä annettiin muutosehdotukset esteettömyyden parantamiseksi.

”Riesa syvensi tietämystämme esteettömyyteen liittyvissä asioissa ja osasi kertoa ymmärrettävällä ja konkreettisella tavalla siitä, miten omia tilojamme voidaan parantaa esteettömyyden suhteen.

Riesa on luotettava ja aktiivinen yhteistyökumppani, joka hoitaa asiat ajallaan ja jämptisti.”

Jaakko Kalske,
Asiantuntija, järjestöpalvelut

HYY