Toteutimme esteettömyyskartoituksen Holiday Club Resortsin Tampereen kylpylähotellin asiakastiloihin ja palvelupolkuun. Kartoituksessa selvitettiin tilojen nykyinen esteettömyyden taso sekä annettiin muutosehdotukset esteettömyyden parantamiseksi. Raportti käytiin läpi asiakkaan kanssa yhteisessä purkutapaamisessa.

Esteettömyyskartoitusta laadittaessa noudatettiin Riesan esteettömyyden tarkastuslistaa, jonka avulla tilojen kokonaisvaltainen esteettömyys kartoitettiin. Esteettömyyttä tarkasteltiin yleisten tilojen, ympäristön esteettömyyden, ennakkoinformaation, opasteiden, palvelupisteiden, ovien ja wc-tilojen osalta.

”Riesan avulla saimme erittäin hyvän katsauksen miten kohteemme toiminnot toimivat esteettömyyden näkökulmasta. Heidän osaamisensa ja kartoituksen kautta opimme paljon uutta ja voimme parantaa tilojen käytettävyyttä tulevaisuudessa.

Esteettömyyskartoitus ja tulosten läpikäynti on selkeää, antoi hyviä konkreettisia esimerkkejä ja oli hyvin toteutettu hyvällä yhteistyöllä.

[Riesa on] erittäin hyvä yhteistyökumppani toteuttaa projektin ammattitaitoisesti ja asiakkaan tarpeita kuunnellen.”

Kati Saario, Head of Procurement

Holiday Club Resorts