Toteutimme esteettömyyskartoituksen Lassila & Tikanojan pääkonttorille. Kartoituksessa selvitettiin tilojen nykyinen esteettömyyden taso sekä annettiin muutosehdotukset esteettömyyden parantamiseksi.

”Saimme Riesan avulla hyvän ja laajan tilakatsauksen, joka avasi silmiämme ja konkretisoi mitä kaikkea toimitiloissa tulee huomioida, jotta tilojen käytettävyydessä tulee huomioitua myös yhdenvertaisuus ja ihmisten erilaiset rajoitteet.

Tilojen esteettömyyskartoitus ja tulosten läpikäynti oli hyvin toteutettu ja muodosti selkeän ja hyvin ymmärrettävän kokonaisuuden.

Asiat toimi sovitusti ja avoimesti, eli [Riesa on] hyvä kumppani.”

Tuomo Tikander
VP, Facilities, Risk Management, EHSQ

L&T