Toteutimme esteettömyyskartoituksen Porin Kaupungintalolle sekä Satakunnan museoon. Kartoituksissa selvitettiin tilojen nykyinen esteettömyyden taso sekä annettiin muutosehdotukset esteettömyyden parantamiseksi.

”[Riesan palvelu] Avarsi näkemystä, miten esteettömyys pitää huomioida eri rakennuksissa.
[Riesa yhteistyökumppanina:] Hyvä yhteistyö ja vuorovaikutus sekä aikataulujen pitävyys.”

Jouni Salonen
Tilajohtamisen toimintayksikön esimies
Tekninen toimiala / Tilayksikkö

Porin kaupunki