Kartoitimme 27:n Senaatin kohteen esteettömän pysäköintipaikan esteettömyyden ja lisäsimme koordinaatit Autoliiton pysäköintiportaaliin.

”[Riesan palvelu tarjosi] esteettömyyden käytännönläheistä ammattitaitoa

Palvelu vastasi odotuksiani hyvin, kaikki tuli tehtyä sovitusti ja laadukkaasti.

[Yhteistyökumppanina Riesa on] mukava ja tehokas.”

Selja Flink
Rakennuttajapäällikkö,
Rakennuttamisyksikkö

Senaatti