Riesa genomförde en kartläggning av tillgängligheten i AYY’s hyreslokaler (10 st). Kartläggningen klargjorde lokalernas nuvarande status och gav förslag på hur man kunde förbättra tillgängligheten. Riesa skapade även en riktlinje för hur funktionsnedsatta kan tas i beaktande på AYY:s event.

”Vi fick mycket användbar och konkret information om lokalernas nuvarande status samt konkreta förslag på hur vi kunde förbättra tillgängligheten. Denna information hjälper oss att förbättra våra lokaler så att vi kan möta behoven av av olika människor som använder sig av dem. Informationen hjälper oss också att kommunicera bättre om tillgänglighet både med organiserare av event och individuella användare av lokalerna. Diskussoinen vi hade med Riesa kommer även definitivt hjälpa oss i en situation var vi designar helt nya utrymmen. Vi kommer definitivt att komma ihåg att tänka på dessa saker i tid och att utnyttja experter utanför våran organisation i tid, medan lösningar är lättare att uppmärksamma och genomföra.

Tjänsten uppfyllde mina förväntningar mycket väl. Jag kunde inte ha förväntat mig så klara och konkreta förbättringsförslag som vi fick utöver ”bara” kartläggningen.

Kommunikationen och samarbetet gick väldigt bra och hela processen har varit mycket effektivt och proffsigt skött.”

Riitu Nuutinen, Service manager

AYY