Riesa genomförde en kartläggning av tillgängligheten i ACRE’s startup hub A Grid. Kartläggningen klargjorde lokalernas nuvarande status och gav förslag på hur man kunde förbättra tillgängligheten.

ACRE

A Grid