Vi genomförde en tillgänglighetskartläggning i Elos huvudkontor. Undersökningen fastställde den nuvarande tillgänglighetsnivån i lokalerna och vi föreslog ändringar för att förbättra tillgängligheten.

”Professionell kartläggning av tillgänglighet. Tydliga och praktiska förändringsförslag som vi enkelt kan genomföra.

[Riesa är] en positiv och flexibel partner. Professionell, praktisk.”

Marketta Ekholm

Personalchef

Elo