Riesa genomförde en kartläggning av tillgängligheten i Hagalunds Idrottsparks lokal. Kartläggningen klargjorde den nuvarande nivån av tillgänglighet och föreslog förändringar för att förbättra tillgängligheten. Därtill skapade Riesa en riktlinje för Esport Honka för att ta funktionsnedsatta i beaktande i alla situationer av kundens upplevelse. Vi tränade personalen att bemöta kunder med nedsatt rörelseförmåga.

”Riesa tog sig an kartläggningen med mycket stor proffessionalitet, tanke och skicklighet. Vi fick mera ut ur tjänsten än vad vi hade förväntat oss. Praktiska instruktioner och utbildningar gör genuin tillgänglighet möjligt på våra match-event. Utbildningen gav deltagarna verktygen att tillmötesgå diverse kunder och att erbjuda tillgänglig service. Detta stödde vårt mål att organisera match-event på ett sätt som gör det enkelt för alla att delta.

Esport Honka rekommenderar starkt Riesas professionella tillgänglighetslösningar. Vi rekommenderar Riesa speciellt för de serviceföretag som inte anser sig behöva tillgänglighetskonsultation. Diskussionerna och utbildningen med Riesa Oy gav ett helt nytt perspektiv på hur mycket små saker kan förbättra tillgängligheten. Vi kunde ha missat så många saker bara för att vi inte förstod vad tillgänglighet betyder i praktiken.”

Nuppu Böhmig
Communication and Event manager

Esport Honka