Vi utbildade personalen på Helsingfors stads Bibliotekstjänster att bemöta kunder med funktionsnedsättningar, samt kontrollera kundresan i sina tillgängliga lokaler. Deltagarna fick verktygen till att förbättra tillgängligheten i de egna biblioteken, både för kunderna och deras egen arbetsmiljö.

”Riesas utbildning gav ett helt nytt och intressant perspektiv på många saker. Utbildningen var över förväntan.

Som arbetspartner är Riesa proffessionella, flexibla och tankeväckande.”

Jyrki Tirronen,
Bibliotekarie
Gårdsbacka bibliotek

Helsingfors stads Bibiliotektjänster