Vi genomförde utbildningen som webinarium med temat på jämlikhet och tillgänglihet i arbetsmiljön.​

”Riesan koulutus antoi arvokkaita näkökulmia ja selvensi esteettömyyteen liittyvää käsitteistöä. Ote oli hyvin käytännönläheinen.

Yhteistyökumppanina Riesa on ammattimainen ja mutkaton!”

ISS:n People & Culture tiimi

ISS