Vi genomförde utbildningen som webinarium med temat på jämlikhet och tillgänglihet i arbetsmiljön.​

”Tjänsten motsvarade mina förväntningar. Tillsammans hade vi bestämt innehållet i webinarium och hur den genomfördes.

[Riesa är] snabba på fötterna/agil och klar med bestämda sakerna.

Sonja Helin
Human resources manager

Keva