Vi genomförde en tillgänglighetskartläggning i Lassila & Tikanojas huvudkontor. Undersökningen fastställde den nuvarande tillgänglighetsnivån i lokalerna och vi föreslog ändringar för att förbättra tillgängligheten.

L&T