Riesa genomförde en kartläggning av tillgängligheten i huvudstadsregionens skattebyrå på Tavastvägen i Helsingfors. Kartläggningen klargjorde lokalernas nuvarande status och gav förslag på hur man kunde förbättra tillgängligheten.

Skattegörvaltningen