Vi genomförde en tillgänglighetskartläggning av HUS:s hyreslokaler (4 enheter). Kartläggningen fastställde den nuvarande tillgänglighetsnivån i lokalerna och vi föreslog ändringar för att förbättra tillgängligheten.

”Riesa fördjupade vår kunskap om tillgänglighetsfrågor och kunde på ett förståeligt och konkret sätt berätta hur våra egna lokaler kan förbättras när det gäller tillgänglighet.

Riesa är en pålitlig och aktiv partner som tar hand om saker i tid och med energi.

Jaakko Kalske,
Expert, organisationstjänster

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS)