Hur har ni tagit tillgänglighet i beaktande inom eran organisation?

Riesa Consultative Ab är ett företag inom tjänstedesign som fokuserar på främjandet av tillgänglighet och jämställdhet. Vi vill lyfta fram det gömda potentialet inom funktionsnedsatta och göra världens största minoritet till en synlig del av samhället. För oss är tillgänglighet grunden till allt.

Riesa personal

Våren 2018 funderade Anni och Atso på varför tillgänglighet och även där igenom bemötandet av funktionsnedsatta är så svårt för många. De bestämde sig för att saken måste ändras. Det fanns inga färdiga kanaler för att kunna genomföra detta, så de måste skapa en själva. De behövde även flera som delade samma passion för ämnet, så Joel och Mika tillslöt sig till teamet. Det var så Riesa blev till.

Vårt mål är att skapa ett samhälle var det inte är ett tvång att ta funktionsnedsatta i beaktande, utan en möjlighet. Vi utbildar olika samhälleliga aktörer att bemöta funktionsnedsatta och inse värdet i dessa bemötanden.

Värden

För oss är värden inte bara vackra ord, utan de definierar verkligen all våran verksamhet.

Förändring

För oss är problem möjligheter att skapa nya kreativa lösningar. Revolutionen inom tillgänglighet börjar med oss.

Kärlek

Vi håller kärleken i tankarna med allt vi gör. Riesa uppskattar.

Fräschhet

Vi, tillgänglighet, rättframhet och avslappnadhet - ett vinnande koncept.

Tillsammans gör vi väldren tillgänglig!

Vad är det vi gör?

Med små och enkla medel kan stora förändringar ske. Tillgänglighet blir ofta förbisett, och det reflekteras i kvaliteten på servicen.

Våra utbildningar

Våra utbildningar tillhandahåller nödvändiga förmågor att observera och förbättra tjänsteleverantörernas service från ett perspektiv som gäller jämställdhet och tillgänglighet. Även många fysiska brister inom tillgängligheten kan lösas kostnadseffektivt genom service design metoder. Våra utbildningar är alltid skräddarsydda enligt kundens behov och bransch.

Vi skapar tillgänglighetsplaner

Ofta är tillgängligheten inom tjänster och event ordnat enligt minimikraven för lagen. Detta räcker inte för att erbjuda en fullständig kundupplevelse för användarna av tillgänglighets servicen. Våra tillgänglighetsplaner gör det möjligt att erbjuda genuint jämställda serviceupplevelser för alla. Med vår expertis kan vi erbjuda er ett enkelt och smidigt sätt att se till att tillgängligheten inom eran service uppfylls omfattande.

Kontakta oss:

riesa@riesa.io
+35845 217 4936

Riesa Consultative Oy
FO-nummer: 2961621-2