Hur har ni tagit tillgänglighet i beaktande inom eran organisation?

Riesa Consultative Ab är ett företag inom tjänstedesign som fokuserar på främjandet av tillgänglighet och jämställdhet. Vi vill lyfta fram det gömda potentialet inom funktionsnedsatta och göra världens största minoritet till en synlig del av samhället. För oss är tillgänglighet grunden till allt.

Tillgängliga lokaler

Genom tillgängliga lokaler-paketet förbättrar du den fysiska dvs. byggda tillgängligheten i dina lokaler. Vi undersöker lokalernas nuvarande tillgänglighetsnivå och ger förslag om hur tillgängligheten kan förbättras. Vi ger också rekommendationer om hur tillgänglighetsinformationen för utrymmet ska uppdateras, så att dina framtida kunder kan försäkra sig om lokalens tillgänglighetsnivå och lämplighet för just deras specifika behov.

Paketet inkluderar:

• Tillgänglighetskartläggning av lokalen eller lokalerna samt utvecklingsförslag • Uppdateringsförslag av tillgänglighetsinformation

Tillgänglig arbetsplats

Med tillgänglig arbetsplats-paketet säkerställer du en jämlik arbetsplats och rekrytering. Med hjälp av paketet rekryterar din organisation rätt experter oberoende av deras funktionsförmåga. Vi kartlägger lokalernas nuvarande tillgänglighetsnivå och föreslår lösningar för att förbättra tillgängligheten. På så sätt säkerställer du att en person med funktionsnedsättning kan jobba självständigt på arbetsplatsen. Vi stöder också er i att ansöka om lönesubventioner och stöd för att anpassa arbetsmiljön. Lönesubventionen täcker en del av lönekostnaderna för en person med funktionsnedsättning under en viss tid (beroende på kommun t.o.m. hela lönen), medan stödet för specialarrangemang är till för att anpassa lokalen eller anskaffa utrustning.

Paketet inkluderar:

• Tillgänglighetskartläggning av lokalen eller lokalerna samt utvecklingsförslag • Rekryteringsmetoder för tillgänglig rekrytering • Stöd för att ansöka om lönesubvention • Stöd för att ansöka om stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

Tillgänglig service

Genom tillgänglig service-paketet säkerställer du en fullständig och jämlik kundupplevelse för alla som använder dina tjänster. Vi kartlägger lokalernas nuvarande tillgänglighetsnivå och föreslår lösningar för att förbättra tillgängligheten. Vi ger också rekommendationer om hur tillgänglighetsinformationen för utrymmet ska uppdateras, så att dina framtida kunder kan försäkra sig om lokalens tillgänglighetsnivå och lämplighet för just deras specifika behov. Som pricken över i:et utbildar vi din personal i tillgängligt bemötande. Personalen lär sig att möta kunder som använder sig av tillgängliga tjänster. Därmed kan de anställda koncentrera sig på professionell betjäning.

Paketet inkluderar:

• Tillgänglighetskartläggning av lokalen eller lokalerna samt utvecklingsförslag • Uppdateringsförslag av tillgänglighetsinformation • Personalutbildning

Tillgänglig kommunikation

Med hjälp av tillgänglig kommunikation-paketet vet du hur tillgänglighetsinformationen bör uppdateras, så att dina framtida kunder kan försäkra sig om lokalernas tillgänglighetsnivå och lämplighet för just deras specifika behov. Vi berättar om hur tillgänglighet ska kommuniceras både internt och externt för att säkerställa och synliggöra mångfald och likabehandling. Intern kommunikation gör det lättare för hela organisationen att ta till sig och förstå betydelsen av tillgänglighet. Då du beaktar tillgänglighet också i marknadsföringen når dina tjänster en allt bredare kundkrets

Paketet inkluderar:

• Uppdateringsförslag av lokalens/lokalernas tillgänglighetsinformation • Stöd i att kommunicera tillgänglighet internt och externt

Likabehandlingsplan

I likabehandlingsplan-paketet granskar vi företagets eller den offentliga organisationens likabehandlingsplan gällande funktionsnedsättningar och tillgänglighet. Vi hjälper dig att hitta konkret mätbara och lätt genomförbara åtgärder, som främjar likabehandling gällande dessa teman. Vi stöder också er i intern och extern kommunikation för att vidta åtgärderna och synliggöra dem.

Paketet inkluderar:

• Utarbetande av likabehandlingsplanens delar om funktionsnedsättningar och tillgänglighet • Kommunikationsstöd för vidtagande och genomförande av åtgärder

Vi hjälper dig gärna även med andra tillgänglighetsproblem! Ta kontakt!

Selko Digital -logo

Selko DigItal

 

Syn­ska­da­des förbund

Syn­ska­da­des förbund

 

Qlu -logo

Qlu

Palmuasema

Palmuasema

Väylä ry -logo

Väylä ry

Vastuullinen työnantaja -logo

Ansvarig arbetsgivare -kampanj

Riesas team

Våren 2018 funderade Anni och Atso på varför tillgänglighet och bemötandet av personer med funktionsnedsättning är så svårt för många. De bestämde sig för att ändra på saken. Då det fanns inga färdiga påverkningskanaler måste de skapa en själva. De behövde även fler teammedlemmar med samma passion, så Joel och Mika anslöt sig till teamet. Det var så Riesa blev till.

Vårt mål är att skapa ett samhälle där det inte är ett tvång utan en möjlighet att ta i beaktande personer med en funktionsnedsättning. Vi utbildar olika samhälleliga aktörer att bemöta personer med funktionsnedsättning och inse värdet i dessa möten.

Värderingar

För oss är värden inte bara vackra ord, utan de definierar verkligen all våran verksamhet.

Förändring

För oss är problem möjligheter att skapa nya kreativa lösningar. Vi startar tillgänglighetens revolution.

Kärlek

Vi håller kärleken i tankarna i allt vi gör. Riesa uppskattar.

Fräschet

Vi, tillgänglighet, rättframhet och avspändhet – ett vinnande koncept.

Tillsammans gör vi väldren tillgänglig!

Kontakta oss:

[email protected]
+35850 387 8921

Riesa Consultative Oy
FO-nummer: 2961621-2